Privacy Statement

PRIVACY POLICY E4Travel

Wat doen wij?

E4Travel organiseert autoreizen en verzamelt en bewerkt hiervoor persoonlijke gegevens van potentiele klanten en deelnemers aan de door E4Travel georganiseerde reizen.

Welke gegevens gebruiken we?
Wij verzamelen en bewaren de volgende gegevens van belangstellenden en potentiele klanten:
• Naam
• Email adres
• Telefoonnummer
• Eventueel woonplaats en adres
• Eventuele informatie betreffende de auto zoals type en leeftijd
• Informatie betreffende interesse voor specifieke reizen en events

Wij vragen belangstellenden expliciet om toestemming om bovenstaande gegevens te mogen gebruiken voor het verstrekken van aanvullende informatie, nieuwsbrieven en mailingen.
Bovenstaande gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties.

Van deelnemers aan een reis of event verzamelen we de volgende gegevens:
• Roepnaam
• Naam zoals in paspoort vermeld
• Woonplaats en adres
• Geboortedatum
• Nationaliteit
• Eventuele paspoortgegevens indien een Visum verplicht is
• Namen en geboortedata van reisgenoten
• Type auto, bouwjaar en kenteken
• Eventuele gegevens afkomstig uit een technische keuring van de auto
• IBAN nummer
• Telefoonnummer(s)
• Dieet gegevens
• Reis- en verblijfs voorkeuren of -beperkingen
• Beeldopnames (foto’s, video)
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor het organiseren en begeleiden van de betreffende reis of reizen, en waar nodig verstrekt aan hotels, restaurants, tussenpersonen, veermaatschappijen, vliegbedrijven, visa buro’s en transporteurs. In sommige gevallen dienen deze gegevens ook verstrekt te worden aan officials zoals douanepersoneel, ziekenhuizen, verzekeringen en politie.

Wij vragen deelnemers via het inschrijfformulier akkoord te gaan met het gebruik van deze gegevens voor bovengenoemd doel. Verder vragen wij expliciet toestemming om telefoonnummers te mogen delen met de andere deelnemers via de deelnemerslijst en/of een groeps-app.
Ook worden de deelnemers via het inschrijfformulier gevraagd in te stemmen met het gebruik van tijdens de reizen opgenomen beeldmateriaal. Dit materiaal kan met de deelnemers gedeeld worden in de vorm van een fotoalbum, video op CD-ROM of ander medium of via een link naar een gedeelde site waarop het materiaal opgeslagen is.
Ook wordt toestemming gevraagd om dit beeldmateriaal te gebruiken voor marketing doeleinden (E4Travel website, Facebook pagina, brochures, folders, nieuwsbrieven, mailings etc.).
In sommige gevallen zullen wij na afloop van een reis een klanttevredenheidonderzoek uitvoeren. Deelname hieraan is uiteraard vrijwillig. Resultaten zullen gebruikt worden om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Een eventuele publicatie van deze tevredenheidsgegevens zal anoniem zijn.

Hoe en hoe lang slaan we de persoonsgegevens op?
De hierboven genoemde gegevens worden opgeslagen op de computers en andere gegevensdragers van de medewerkers van E4Travel en zijn alleen toegankelijk voor deze medewerkers. Persoonlijke gegevens worden maximaal 7 jaar na afloop van de laatste deelgenomen reis bewaard en beeldmateriaal in principe voor onbeperkte tijd.
Indien u op enig moment wilt dat uw persoonlijk gegevens gewist worden, dient u hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen via info@e4travel.nl. U ontvangt dan een bevestiging dat uw gegevens gewist zijn. Het is altijd mogelijk om elektronische nieuwsbrieven en mailingen op te zeggen via een link in het betreffende bericht.

E4Travel
2018-06-07